Aktuální výstava / Current exhibition

28.3. od 16 h dílna, od 18 h vernisáž
Magdalena Rutová: RadioB
UCH

Poslechová a kreslící interaktivní výstava ke knížce Radio Buch. Radio BUCH zahrnuje audioknihu a k ní přidružený dokreslovací sešit. Navýsost interaktivní zábava pro dětské čtenáře. Jednotlivými kapitolami Radia BUCH ve zvukových nahrávkách provází osmiletá emancipovaná žena, která díky dobrodružnému kariérnímu růstu během pouhých devíti kapitol zjistí, že většina lidských povolání je nezáviděníhodných. Ale to už do knihy vstupuje posluchač – podle svého může vyprávění ilustrovat, dovyprávět, vymýšlet alternativní děj. 

K poslechu na radiobuch.cz. Pro děti od sedmi let.
Kniha RadioBUCH vyšla v nakladatelství Baobab.
Výstava potrvá do konce května.
Akce se koná za podpory Magistrátu hlavního města Prahy.

7.4. od 16 do 17.30 proběhne druhá doprovodná dílna k výstavě. 
Registrace na xaoinfo@gmail.com.


28.3. 16 h workshop, 18 h exhibiton opening
Magdalena Rutová: RadioBUCH

Interactive exhibition presents Radio BUCH – audiobook with an attached half-illustrated notebook. Interactive fun for little readers. Your guide through the story is 8 years old emancipated woman, who – thanks to her andventurous career growth – discovers within 8 chapters, that most of the human jobs are unenviable. 

7.4. 16 17.30  workshop for childern (7+)
RadioBUCH was published by Baobab.
You can listen on radiobuch.cz.

Exhibition lasts until end of May.
The exhibition was supported by Magistrát hlavního města Praha.

vice zde

 

Knihkupectví a galerie
se zaměřením na obrazovou
knihu, současnou ilustraci, komiks. 

Bookshop and gallery focused
on picture books, contemporary
illustration and comics. 

Kontakt / Contact

Krymská 29
Praha 10 Vršovice
xaoinfo@gmail.com
facebook

Built with Berta