Knihkupectví a galerie
se zaměřením na obrazovou
knihu, současnou ilustraci, komiks. 

Bookshop and gallery focused
on picture books, contemporary
illustration and comics. 

Kontakt / Contact

Krymská 29
Praha 10 Vršovice
IČO:05234077
xaoinfo@gmail.com
facebook

Aktuální výstava / Current exhibition:

Gotický ouřad
12.–17. 1.

Nalezená pozůstalost po antverpském grafikovi a jeho milence, obsahuje umělcovy autoportréty, útržky z opakujícího se příběhu i nerozluštitelné šifry. 

Prokurátor výstavy: Juraj Horváth

Vernisáž a čtení z nové knihy Sydney od Terezy Horváthové
úterý 15. 12. 15-19 h.

Built with Berta