Aktuální výstava / Current exhibition

Kateřina Černá: Tašky
21. 2.―25. 3.

K. Č. se * hluboko v minulém století. Absolvovala AVU v Praze, více než 20 let pracovala jako učitelka na LŠU. Měla zhruba 30 výstav a napsala a nakreslila přibližně stejný počet knížek a sešitů. Nyní spolupracuje s nakladatelstvím Bylo nebylo, které postupně její knížky vydává. (Zatím asi 10 a chystá další!)
     Pro výstavu připravila soubor tašek, protože je má ráda a protože je sběratelkou tašek. Dříve byla sběratelskou pytlíků, na které kreslila a psala dopisy. Asi je to tím, že se bojí pěkného bílého nového a drahého papíru. Papír už jednou použitý ji neděsí, naopak jí poskytuje volnost. To za prvé, 2. výhodou tašek jsou uši, v jejím případě ucho (potřebuje jen ½ tašky), za které je možno tašku pověsit. 3.) v posledních letech měla několik výstav v menších knihkupectvích a podobných atypických místech (ArtMap, KAVKA, Tabook – půda, Jičínská knihovna V. Čtvrtka). Takže 4.) při instalaci stačí jen kladívko a hřebík, nebo špendlík. Přesto je tu několik tašek na zkoušku zarámovaných. I ty vypadají velmi dobře, ne-li lépe.


Kateřina Černá: Bags
21. 2.―25. 3.

K. Č. was born long time ago in the last century. She graduated at the Academy of Fine Arts in Prague, she has been an art teacher for children for more than 20 years. She had around 30 exhibitions, she has written and drawn about the same number of books. Currently she has been cooperating with the publishing house Bylo nebylo (Once upon a time), which is now in the course of publishing her books little by little. (Until now about 10 have been issued and some more are planned!)
     For the exhibition in Xao she prepared a set of paper bags, because she likes them and because she is a collector of bags. She used to collect small bags before and used them for drawing and writing letters. The reason is that she is afraid of nice, white, new and expensive paper, probably. Paper, which has been used already, doesn't scare her. Quite the opposite: it makes her free to do whatever she wants. That is the first point. Second advantage of bags are the handles. Kateřina just needs ½ of the paper bag, to hang it up on. Thirdly, in last years she had a couple of exhibitions in small bookshops and similar special places (ArtMap Bookstore, KAVKA Bookstore, Tabook Festival – the attic, Library of Václav Čtvrtek in Jičín). So fourthly, hammer and nails or even pins are just enough to install the show. Nevertheless, there are a few paper bags framed as a test. They look good, too, if not better.

Knihkupectví a galerie
se zaměřením na obrazovou
knihu, současnou ilustraci, komiks. 

Bookshop and gallery focused
on picture books, contemporary
illustration and comics. 

Kontakt / Contact

Krymská 29
Praha 10 Vršovice
IČO:05234077
xaoinfo@gmail.com
facebook

Built with Berta