Aktuální výstava / Current exhibition

Čejka, Čumlivski, Klepoch
V znamení Pentódy
Výstava potrvá do 20. února.

Publikácia V znamení Pentódy zhŕňa výsledky trojročného sústavného bádania. Nie je všetko také, ako sa to tvári. Vo svete jestvujú viditeľné sily, no aj sily neviditeľné. Schopnosť čítať znamenia a chápať súvislosti je zásadným predpokladom k pochopeniu skutočnosti. Náhoda nejestvuje. Šoha már.

Kniha V znamení Pentódy (limitovaná edice, 217 ks, 192 stran, Original-Litographie Jaroslav Janďourek) bude k dispozici na vernisáži.

Čejka, Klepoch, Čumlivski
Pre nich je grafika každodennou nutnosťou, prirodzeným spôsobom výtvarného myslenia. Formálne im je vlastné zaujatie linorytom a v menšej miere drevorytom. Rýpané linky sú robustné, priznávajúce stopu nástroja. Sú celkom opačné než minucióznosťou sa vyznačujúca Brunovského škola, suchá ihla a nuansy litografie. (Alexandra Kusá, katalog k výstave Drsná škola)


Čejka, Čumlivski, Klepoch
In the Sign of the Pentode
Exhibition lasts until February 20.

The publication V znamení Pentódy (In the Sign of the Pentode) summarizes the outcome of a three year long exploration. Not everything is the same as it looks like. There are visible forces in the world, and also the invisible ones. Ability to read the signs and understand the consequences are the basic presumptions to identify reality. A coincidence does not exist. Never more.

The book V znamení Pentódy (limited edition, 217 signed copies, 192 pages, Original-Litographie by Jaroslav Janďourek) will be available at the opening.

Čejka, Klepoch, Čumlivski
For them is printmaking a day-to-day urgency, a natural way of visual thinking. Formally they share a preoccupation in linocut and – to a certain extent – in woodcut. Carved lines are robust, exposing nature of the tools. They are quite contrary to the minutiæ of Brunovský's school of printmaking, to drypoint and the nuances of lithography. (Alexandra Kusá, The Hard-Boiled School exhibition catalogue)

Knihkupectví a galerie
se zaměřením na obrazovou
knihu, současnou ilustraci, komiks. 

Bookshop and gallery focused
on picture books, contemporary
illustration and comics. 

Kontakt / Contact

Krymská 29
Praha 10 Vršovice
IČO:05234077
xaoinfo@gmail.com
facebook

Built with Berta