Aktuální výstava / Current exhibition

Vincent Pianina: La Partie de Cache-Cache * Hra na Schovku

Vincent Pianina, francouzský ilustrátor živě detailních dětských knih, v Xao velkoryse představí svou nejnovější práci pro knihu „La Partie de Cache-Cache“ (Hra na schovku), kterou napsala Camille Floue. Výstava potrvá do 10. října.

Vincent Pianina, a french illustrator of lively detailed picture books, will present his new book written by Camille Floue, La Partie de Cache-Cache (Hide and Seek). Exhibtition lasts until October 10th.

Vincent Pianina, un illustrateur français de livres jeunesse vifs et détaillés, nous présentera généreusement son dernier livre écrit par Camille Floue, "La partie de Cache-Cache", à Xao.

https://vimeo.com/232316444

Knihkupectví a galerie
se zaměřením na obrazovou
knihu, současnou ilustraci, komiks. 

Bookshop and gallery focused
on picture books, contemporary
illustration and comics. 

Kontakt / Contact

Krymská 29
Praha 10 Vršovice
xaoinfo@gmail.com
facebook

Built with Berta