Aktuální výstava / Current exhibition

QSL lístky
27.3.―28. 5.

Ilustrované lístky formátu pohlednice, které si mezi sebou vyměňují radioamatéři, podaří-li se jim navázat oboustranný kontakt. Tyto artefakty lidové tvořivosti překvapují neotřelými grafickými a ilustrátoskými přístupy.

Více info zde.


QSL cards

27.3.―28. 5.

Illustrated cards in a postcard format are confirmation of two-way radio communication between amateur radio stations. Those artefacts of folk art are surprising with their unconventional graphical and illustration approach.

More info here.

Knihkupectví a galerie
se zaměřením na obrazovou
knihu, současnou ilustraci, komiks. 

Bookshop and gallery focused
on picture books, contemporary
illustration and comics. 

Kontakt / Contact

Krymská 29
Praha 10 Vršovice
IČO:05234077
xaoinfo@gmail.com
facebook

Built with Berta