Můj kámoš Seb 
Můj kámoš Seb 2
Paul Paetzel

České vydání prvního a druhého dílu komiksu od berlínského ilustrátora Paula Paetzela. Vydáno u příležitosti jeho výstavy v Xao v květnu 2016.

„Už přesně nevím, kdy se Seb poprvé v temné komoře objevil. Jednou prostě seděl ve vaně s vývojkou a říkal 'ahoj'. Představil se jako Sebastian, ale prý mu můžu říkat Seb.“ Komiksová trilogie vypráví o nečekaných setkáních s bytostí jménem Seb. Nevíme, odkud se vynořil, co má v plánu, ani jak dlouho zůstane. Mluví jednoduše a přímo, nic nevysvětluje. Stejně náhle, jako se objevil, mizí. Nechává nás za sebou, bez odpovědi, jestli se s ním ještě shledáme: „Pak Seb šel. Nikdy se ke mně nevrátil. Každý den mi chybí.“

Paul Paetzel (*1984) je berlínský ilustrátor, člen kolektivu Édition Biografiktion. Spolupracoval například s litevským nakladatelstvím Kuš ši britkým Nobrow. Jeho barevné ilustrace inspirované tématem scify jsou současně futuristické i nostalgické, a přesto se v nich objevují povědomá prostředí a situace.

Xaoxax / 2017 / vydání třetí, česky první / © Paul Paetzel / překlad Klára Zahrádková / příloha plakát s překladem do angličtiny / náklad 150 ks /

ISBN (Můj kámš Seb 1): 978-80-906863-1-1
ISBN (Můj kámš Seb 2): 978-80-906863-0-4

Kůň a had
Klára Zahrádková

Jak vypadá had, když jde po schodech? Nebo když tančí s koněm kankán? Může být had koni (oslím) můstkem? Stačí jim dohromady pět bot? Proč se had nemůže podívat na hodinky? A co se s nimi stane, když se snaží sobě podobat? Kam jdou? V humorné obrazové knížce Kláry Zahrádkové na první pohled neslučitelná dvojice kůň a had ožívá ve všech možných i nemožných polohách, situacích, momentech a variacích. Absurdní hra, zkoumání protipólů, záludnosti a chytáky, lyrika i vtip, něžnost i groteska: autorka v tom nejlepším slova smyslu navrací do hry morgensternovskou absurditu a převádí ji do obrazu srozumitelného dětem i dospělým.

Vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím Baobab.
Za laskavou podporu děkujeme Ministerstvu kultury České republiky a Nadaci Miroslava Šaška.

Xao / 2017 / formát 95 x 95 mm / 268 stran / vazba V4
© Klára Zahrádková a Xao 
ISBN: 978-80-906863-3-5

Foto Eliška Hlaváčková

Horse and Snake
Klára Zahrádková

How does the snake look like, when going down the stairs? Or while dancing can-can with the horse? Are five shoes enough for both? Why could the snake not see his watch? And what happens, when they try to look like one another? Where are they heading? In a houmorous picture book of Klára Zahrádková the (upon first glance) incompatible couple of a horse and a snake come to life in many possible and impossible positions, situations, moments and variations. Absurd game, investigation of contraries, mischief and traps, lyrics and jokes, tenderness and grotesque: the author brings back (in the best way possible) the morgenstern's absurditties, and transforms it into the pictures intelligible to both childern and adults.

Justine Sarlat
To není fér

Justine Sarlat je francouzská ilustrátorka a autorka komiksů, vystudovala ilustraci v Belgickém Gentu. Komiks To není fér! je určen dětem a vypráví o různých příkořích a jejich možných řešeních. Hlavní hrdinkou je Buletka.

Ofsetem vytiskl Jaroslav Janďourek. Svázala autorka. Rok vydání 2018.


Justine Sarlat

It's Not Fair

Justine Sarlat french illustrator and comic strip author. She studied illustration in Belgium, Gent. It's not fair! is a comic for children. Story of a girl called Bullet tells about the injustices she's going through and about possible ways how to deal with them.

Printed on offset by Jaroslav Janďourek. Book binding by author. Published in June 2018.

Alžběta Glancová, Lucie Lučanská
Alef, bet, teď!

Knížka slouží k prvnímu seznámení dětských i dospělých čtenářů s hebrejskou abecedou a krok za krokem čtenáře navede ke čtení vybraných slov. Alef bet teď! je malá ochutnávka hebrejských písmen: židovských a izraelských věcí a lidí, pojmů, které jsou s hebrejštinou nedílně spjaté. Na stránkách knížky narazíte na Davida s Goliášem, hráče vrhcábů nebo třeba obří velrybu.

Za laskavou podporu děkujeme Ministerstu kultury České republiky a Benu Nathanovi.

Xao / 2019 / formát 180 x 210 mm / 44 stran / vazba V8
Text © Alžběta Glancová, ilustrace © Lucie Lučanská
ISBN: 978-80-906863-4-2

Kniha stojí 250.- a můžete ji koupit přímo v knihkupectví Xao nebo objednat na adrese: xaoinfo@gmail.com. Další distribuční místa: Knihkupectví Franze Kafky, Page Five, Take Take Take, Božská lahvice.

Doprovodný text je ke stažení zde.

Hana Puchová
Sonina síla / Sonya's Power

Grafický příběh o superhrdince Soně, která se postaví čelem ke všem démonům, co jí pronásledují, a přesto, že se bojí, neuhýbá a nevzdává se. “Sonina síla vznikla podobně jako Váchalův Krvavý román, s láskou k žánru a určitým odstupem k němu,” říká Hana Puchová o své knize. 


Xao / 2019 / formát 297 x 210 mm / 68 stran / vazba V4
Překlad Nathan Fields a Jonáš Fields, © Hana Puchová

ISBN: 978-80-906863-5-9

Kniha stojí 250.- a můžete ji koupit přímo v knihkupectví Xao nebo objednat na adrese: xaoinfo@gmail.com.
Za laskavou podporu děkujeme Ministerstu kultury České republiky.

Built with Berta