xao

aktuální výstava
current exhibition

Čejka, Čumlivski, Horváth, Klepch
Wellness Horror Picture Show

Štyria grafici, sedem matríc 2500 x 1250 mm, rydlá, nože, pigmenty, ryžový škrob, voda, vapka, papír a kefy. Léto 2021, Kaštiel Moravany nad Váhom.

Po takmer ročnej odmlke spôsobenej celosvetovou pandemickou situáciou sa v kolektíve autorov znova otvára nádej na spoločnú tvorbu. Dlho plánované diela, ktoré nemohli byť realizované, ako napríklad Parfém, Možnosti umeleckotelepatickej spolupráce, Umelcov nástroj, farba a kadidlo a pod. čakajú vo fáze ideovo rozpracovaných a rozdebatovaných konceptov. Ako ich názvy naznačujú, sú kritikou do vnútra umeleckej prevádzky, ktorá prechádza neustálym spochybňovaním autora-umelca/kyne a jeho/j poslania, pričom naznačujeme hypotézu, že jadro problému sa skrýva v neschopnosti vzdať sa pohodlia, vlažnom vzťahu ku slobode a v hodnotovej ambivalencii.

Žiadosť 21-141-03692 o poskytnutie štipendia z FPU v roku 2021

Knihkupectví a galerie
se zaměřením na obrazovou
knihu, současnou ilustraci, komiks. 

Bookshop and gallery focused
on picture books, contemporary
illustration and comics. 

Kontakt / Contact
Krymská 29
Praha 10 Vršovice
IČO: 05234077
xaoinfo@gmail.com
facebook
instagram

xaoinfo@gmail.com

Built with Berta.me

© xaoxax 2018