xao

PKPX 
Poštovní Klub Podporovatelů Xao

Členstvím v poštovním klubu podpoříte vznik nových publikací, grafik a dalších autorských artefaktů, které vám čtyřikrát za rok (každou sezónu) donesou naši poštovní holubi přímo do schránky. V každém balíčku z Xao najdete též dopis a krátký holubí komiks kreslený přímo pro PKPX. PKPX poslouží i jako čerstvý příliv kultury i pro mimopražské zájemce nebo jako dárek, který dělá radost dlouhodobě. Poštovního přítele všem!

Jak se stát členem PKPX?

Předplatné lze zakoupit přes náš eshop, objednat e-mailem s platbou převodem na účet či pořídit u nás v obchodě. Kontaktní údaje - jméno a adresu člena poštovního klubu - nám spolu s tipem předplatného napište na e-mail xaoinfo@gmail.com, do předmětu uveďte PKPX. Vstupem do PKPX vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Během následujících dnů vám pošleme potvrzení o registraci.

Číslo účtu Xaoxax, z.s. pro platbu převodem: 2401041996/2010, do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno.

 

Jaké jsou možnosti PKPX?

Roční předplatné: 1800 Kč / 4 balíčky
Půlroční předplatné: 1000 Kč / 2 balíčky
Měsíční předplatné: 500 kč / 1 balíček
Mecenášské roční předplatné: 2500 Kč a více / 4 balíčky

PKPX
Xao Supporters Postal Club

By becoming a member of the postal club, you will support the creation of new publications, graphics and other author's artefacts, which will be delivered directly to your mailbox four times a year (each season) by our carrier pigeons. In each package from Xao you will also find a letter and a short pigeon comic drawn directly for PKPX. PKPX will serve as a fresh dose of culture for our far friends, or as a gift that gives joy in the long term. Postal friend to all!

How to become a PKPX member?

Subscriptions can be purchased through our e-shop, ordered by e-mail with payment by bank transfer, or arranged in person our store. Let us know your name, address, email and subscription type via e-mail: xaoinfo@gmail.com. (Please mention PKPX in the subject.) By entering PKPX, you agree to the processing of personal data. We will send you a confirmation of your registration during next days.

Account number Xaoxax, z.s.: 2401041996/2010
Please enter your name in the message for the recipient. 

What are the different forms of PKPX?*

Annual subscription: CZK 1,800 / 4 packages
Half-year subscription: CZK 1000 / 2 packages
Monthly subscription: CZK 500 / 1 package
Patronage annual subscription: CZK 2,500 and more / 4 packages

In the case of shipping abroad, the prices could vary due to the different shipping costs. For more detail do not hesitate to contact us.

xaoinfo@gmail.com

Built with Berta.me

© xaoxax 2018